Cảng HKQT Phú Quốc: Tổ chức khóa huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ

25/10/2017

 Vừa qua, Cảng HKQT Phú Quốc đã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Quốc tổ chức khóa huấn luyện chiến sĩ tự vệ SMPK 12.7 mm cho lực lượng tự vệ của Cảng. Nội dung huấn luyện thực hiện theo Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng.

Tại khoá huấn luyện, các học viên tập trung nghiên cứu, tìm hiểu về các nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ, các nội dung như: binh khí, thao tác, xạ kích và chiến thuật. Công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương. Kết huấn luyện đã đạt kết quả tốt, 100% chiến sĩ thuộc trung đội tự vệ (20 chiến sĩ) đạt yêu cầu kiểm tra.

Lực lượng dân quân tự vệ Cảng HKQT Phú Quốc quyết tâm nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm, phối hợp tốt với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt  nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Cảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Một số hình ảnh buổi khai giảng:

Buổi khai giảng lớp dân quân tự vệ Cảng HKQT Phú Quốc