Cảng HKQT Phú Quốc: Các Chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020

01/09/2017

Thực hiện công văn số 374-HD/ĐU ngày 12 tháng 04 năm 2017 của Đảng ủy Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 – 2020 và Kế hoạch số 04-KH/ĐU-PQIA ngày 26/05/2017 của Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc về việc tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Từ ngày 11/08/2017 đến 18/08/2017 các Chi bộ Văn phòng, Chi bộ An ninh – Phục vụ hành khách, Chi bộ Kỹ thuật lần lượt tổ chức Đại hội lần thứ 1 nhiệm kỳ 2017-2020.

Ngày 11/08/2017 Chi bộ Văn phòng đã tổ chức Đại hội điểm, tổng số Đảng viên được triệu tập là 09 đồng chí (01 Đảng viên dự bị). Về dự chỉ đạo Đại hội có Ông Nguyễn Đình Trực – Phó Bí thư Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc. Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2020. Đại hội đã bầu ra Ông Trần Thanh Phụng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ và Bà Văn Hồng Xuân giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ..        

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Văn phòng Cảng HKQT Phú Quốc

Ông Trần Thanh Phụng-Bí thư Chi bộ và Bà Văn Hồng Xuân-Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

Ông Nguyễn Đình Trực – Phó Bí Thư Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc chụp hình lưu niệm với Chi bộ Văn phòng

Ngày 17/08/2017, Chi bộ Kỹ thuật đã tiến hành Đại hội với số lượng đại biểu được triệu tập là 13 đồng chí. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Nguyễn Minh Đông – Bí thư Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc. Đai hội đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ Kỹ thuật nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2020. Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2017-2020 gồm các đồng chí: Ông Lê Thi Sơn – Bí thư Chi bộ, Ông Nguyễn Quốc Thoại – Phó bí thư Chi bộ và Ông Lê Bá Phong - Ủy viên.

Ông Nguyễn Minh Đông – Bí Thư Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Nguyễn Minh Đông – Bí thư Đảng ủy - GĐ Cảng HKQT Phú Quốc chụp ảnh lưu niệm cùng Chi bộ Kỹ thuật

Ngày 18/08/2017, Chi bộ An ninh – PVHK đã tổ chức Đại hội với tổng số Đảng viên được triệu tập là 15 đồng chí (02 Đảng viên dự bị), số lượng Đảng viên về dự Đại hội là 14 đồng chí. Đại hội cũng  đã thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2020. Đại hội đã bầu ra cấp ủy gồm 03 đồng chí: Ông Trần Mạnh Hồng, Ông Trương Quốc Tuấn và Ông Danh Tùng. Ông Trần Mạnh Hồng giữ chức vụ Bí thư và Phó Bí thư là ông Trương Quốc Tuấn. Tham dự chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Đình Trực – Phó Bí thư Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc.

Ban Chi ủy Chi bộ An ninh - PVHK

Ông Nguyễn Đình Trực – Phó Bí Thư Đảng ủy Cảng HKQT Phú Quốc chụp hình lưu niệm với Chi bộ An ninh - PVHK

Ông Bùi  Văn Anh Vũ - Bí thư Đoàn cơ sở tặng quà lưu niệm cho Đại hội