Hội Nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

23/08/2017

Thực hiện Kế hoạch số 703-KH/ĐU ngày 20/06/2017 của Đảng Ủy Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Ngày 12/08/2017, Đảng bộ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Trực – Phó Bí Thư Đảng Ủy – Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc, Nguyễn Quốc Hưng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng Ủy – Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở Cảng HKQT Phú Quốc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Trung Thông – Cán bộ Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị, Báo cáo viên của Ban Tuyên Giáo Huyện Ủy Phú Quốc giới thiệu những điểm mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), bao gồm 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII của Đảng đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. 

Phát biểu kết thúc hội nghị, thay mặt Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư đã đánh giá cao sự tham dự đầy đủ của cán bộ Đảng viên, đồng thời yêu cầu các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến từng cán bộ - CNV, NLĐ nội dung các Nghị quyết cũng như hành động thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.