Dự án cải tạo, mở rộng Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc

03/05/2017

 Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 11 năm 2012 và đưa vào vận hành khai thác từ ngày 02 tháng 12 năm 2012. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc xây dựng đạt tiêu chuẩn cấp 4E của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), đường hạ cất cánh 3.000m x 75m và hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay có 08 vị trí đỗ với diện tích 67.485m2; nhà ga hành khách có diện tích 24.325 m2, công suất phục vụ 2,65 triệu khách/năm.

Trong những năm vừa qua, sản lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có bước tăng trưởng rất nhanh, mức tăng trưởng bình quân trên 40% năm. Năm 2016 sản lượng hành khách thông qua Cảng đạt trên 2,1 triệu khách/năm, dự kiến năm 2017 sản lượng hành khách thông qua Cảng tăng 25% đạt trên 2,6 triệu hành khách và vượt công suất thiết kế. Theo quy hoạch đến năm 2020 công suất đáp ứng của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là 4 triệu hành khách/năm, đến năm 2030 Cảng có khả năng tiếp nhận 20 máy bay trong giờ cao điểm, lượng hàng hóa qua Cảng là 27.600 tấn/năm, công suất 7 triệu hành khách/năm, tiếp nhận 3.500 khách/giờ. Trên cơ sở đó, việc mở rộng nhà ga hành khách và cải tạo, mở rộng đường lăn sân đỗ máy bay tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là hết sức cần thiết để đáp ứng năng lực phục vụ khai thác trong thời gian tới. Vì vậy, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã quyết định đầu tư giai đoạn 2 mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc từ năm 2016 và hoàn thành trong năm 2017.

Thực hiện theo Quyết định số 293/QĐ-HĐTV ngày 24 tháng 06 năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Hệ thống đường lăn và mở rộng sân đỗ máy bay - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc” và Quyết định số 26/QĐ-HĐTV ngày 15 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Mở rộng nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc”.

Ngày 21 tháng 03 năm 2016 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khởi công xây dựng “Hệ thống đường lăn và mở rộng sân đỗ máy bay” tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thuộc gói thầu số 6 với tổng mức đầu tư là 1.002.323.043.000 đồng. Sau khi mở rộng, diện tích sân đỗ từ 67.485m2 được nâng lên 118.426m2, đáp ứng 14 vị trí đỗ tàu bay bao gồm 05 vị trí đỗ cho tàu bay cấp E và 09 vị trí đỗ cho tàu bay cấp C. Xây dựng hoàn chỉnh đường lăn song song với tổng chiều dài là 3.000m, xây dựng mới đường lăn S4, S6, A1. Dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác ngày 13 tháng 03 năm 2017 bao gồm các hạng mục: Sân đỗ tàu bay với diện tích là 50.941m2, đường lăn song song dài 3.000m, đường lăn thoát nhanh S4 dài 235m, đường lăn nối S6 dài 170m và đường lăn nối C1 dài 246m. Dự án Xây dựng hệ thống đường lăn và mở rộng sân đỗ tàu bay dự kiến hoàn thành vào tháng 07 năm 2017.

Dự án mở rộng nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được khởi công từ ngày 15 tháng 09 năm 2016 thuộc gói thầu số 4 với tổng mức đầu tư là 1.001.725.000.000 đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2017. Sau khi hoàn thành, diện tích Nhà ga hành khách được nâng từ 24.325m2 lên 36.167m2 và lắp đặt 04 ống lồng; 12 Gate bao gồm 08 Gate quốc nội và 04 Gate quốc tế; băng chuyền hành lý đến được nâng lên 04 băng chuyền bao gồm 03 băng chuyền quốc nội và 01 băng chuyền quốc tế; băng chuyền hành lý đi được nâng lên 04 băng chuyền bao gồm 02 băng chuyền quốc nội và 02 băng chuyền quốc tế; năng lực phục vụ hành khách từ 2,65 triệu hành khách/năm được nâng lên 4 triệu hành khách/năm.

Sản lượng hành khách, hàng hóa thông qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bốn tháng đầu năm 2017 như sau:

+     Sản lượng hành khách đi là 385.962 lượt khách, tăng 31,17% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 24.652 lượt khách quốc tế;

+     Sản lượng hành khách đến là 347.028 lượt khách, tăng 21,97% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 20.693 lượt khách quốc tế;

+     Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đi đạt 635.800 kg, tăng 35,26% so với cùng kỳ năm 2016;

+     Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đến đạt 593.978 kg, tăng 43,69% so với cùng kỳ năm 2016.

+     Số lần/chuyến cất hạ cánh đạt 5.378 lần/chuyến tăng 19,51% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 386 lần/chuyến cất hạ cánh quốc tế;