Cảng HKQT Phú Quốc : Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2017

18/04/2017

Trong bối cảnh, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vừa thực hiện sản xuất kinh doanh vừa thi công mở rộng đường lăn, sân đậu và nhà ga hành khách. Với rất nhiều khó khăn trong việc triển khai phương án khai thác mới, nhưng được sự chỉ đạo sâu sát của Ban giám đốc cùng với sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, tập thể cán bộ, nhân viên Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao. Kết thúc quý 1 năm 2017, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh như sau:

+     Số lần/chuyến cất hạ cánh đạt 4.056 lần/chuyến tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 318 lần/chuyến cất hạ cánh quốc tế;

+     Sản lượng hành khách đi là 294.879 lượt khách, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 21.103 lượt khách quốc tế;

+     Sản lượng hành khách đến là 264.403 lượt khách, tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó có 20.921 lượt khách quốc tế;

+     Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đi đạt 475.906 kg, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm 2016.

+     Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đến đạt 429.996 kg, tăng 60,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong thời gian tới tập thể cán bộ, nhân viên Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tiếp tục nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hàng không và phi hàng không, đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến bay đi và đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.