Hội nghị người lao động Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 2017

14/04/2017

 Ngày 05/04/2017 vừa qua, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã long trọng tổ chức Hội nghị người lao động năm 2017. Tham gia Hội nghị có Ban giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên người lao động Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Tại Hội nghị người lao động năm 2017, các đồng chí Nguyễn Minh Đông – Đảng ủy viên Đảng ủy Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP – Bí thư Đảng bộ – Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thay mặt đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; đồng chí Nguyễn Đình Trực – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017; đồng chí Nguyễn Quốc Hưng – Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã triển khai thỏa ước lao động tập thể của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

Đoàn chủ tịch báo cáo tại Hội nghị

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giao và trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Cán bộ, nhân viên người lao động đã trình bày những quan điểm, đóng góp những ý kiến, đề xuất và kiến nghị góp phần hoàn thiện báo cáo. Với chủ trương khuyến khích báo cáo an toàn tự nguyện của Ban Giám đốc đã giúp cho tập thể Cán bộ, nhân viên, người lao động giữa các Phòng chuyên môn nâng cao công tác phối hợp, tạo tinh thần đoàn kết nội bộ, cải thiện, đổi mới phương pháp làm việc tạo động lực phấn đấu thi đua hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP giao

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Phụng - Phó chánh Văn phòng đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã có thành tích hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. Đồng thời Hội nghị đã thống nhất bầu ra những gương mặt điển hình tiêu biểu tham dự Hội nghị người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP năm 2017.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Hội nghị đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc trong việc thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2017.