Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc bổ nhiệm phó giám đôc mới

27/05/2016

 Ngày 25/5/2016, Cảng HKQT Phú Quốc đã công bố và trao Quyết định số 368/QĐ-TCTCHKVN ngày 12/05/2016 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam-CTCP v/v tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc .

Tham dự buổi lễ có Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc TCT Cảng HKVN, Ban lãnh đạo Cảng HKQT Phú Quốc cùng các cán bộ các Phòng chuyên môn trực thuộc Cảng.

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc PQIA, Phó Tổng Giám đốc yêu cầu tập thể BGĐ, cán bộ các phòng chuyên môn tích cực ủng hộ, tạo điều kiện để đồng chí mới được bổ nhiệm sớm hòa nhập, để cùng với tập thể BGĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với cán bộ được bổ nhiệm, Phó Tổng GĐ yêu cầu phải luôn tu dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt về thực tiễn, chủ động sớm hòa nhập nắm bắt các công việc cùng tập thể BGĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn cán bộ mới được tiếp nhận, bổ nhiệm trên vị trí công tác mới thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao.

Ông Đào Việt Dũng – TV HĐQT -  Phó Tổng Giám đốc TCT Cảng HKVN đọc quyết định bổ nhiệm PGĐ PQIA 

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Dũng và Giám đốc Nguyễn Minh Đông trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng

Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Dũng cùng Ban Giám đốc Cảng HKQT Phú Quốc