THÔNG TIN CHUYẾN BAY 24/09/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
08:35 08:35 HO CHI MINH CITY VN1806 03-05 WAITING
08:40 08:40 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 WAITING
09:30 09:30 HA NOI VN1232 06-08 WAITING
09:45 09:45 HA NOI VJ452 15-17 WAITING
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 08-10 WAITING
10:30 10:30 HO CHI MINH CITY BL260 03-05 WAITING
11:40 11:40 HO CHI MINH CITY VJ324 12-14 WAITING
12:45 12:45 HA NOI BL206 16-18 WAITING
12:55 12:55 HAI PHONG VJ768 13-15 WAITING
13:20 13:20 CAN THO 0V8015 09-10 WAITING
13:40 13:40 HO CHI MINH CITY VN1818 03-05 WAITING
13:50 13:50 HO CHI MINH CITY VN1816 06-08 WAITING
15:05 15:05 HA NOI VN1236 03-05 WAITING
16:35 16:35 HO CHI MINH CITY VJ328 12-14 WAITING
17:20 17:20 HO CHI MINH CITY BL268 15-17 WAITING
17:30 17:30 HO CHI MINH CITY VN1820 03-05 WAITING
17:40 17:40 HA NOI VJ456 06-08 WAITING
20:25 20:25 GUANGZHOU CZ8348 33-35 WAITING
20:50 20:50 HO CHI MINH CITY BL266 03-05 WAITING
21:00 21:00 KUNMING 8L9676 30-32 WAITING
21:30 21:30 HO CHI MINH CITY VJ332 06-08 WAITING

THÔNG TIN CHUYẾN BAY 25/09/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ