THÔNG TIN CHUYẾN BAY 21/05/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
20:55 23:10 HO CHI MINH CITY BL272 15-18 DEPARTED
22:25 22:25 HO CHI MINH CITY VJ334 07-10 DEPARTED