THÔNG TIN CHUYẾN BAY 29/05/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
12:05 12:05 HO CHI MINH CITY BL264 16-18 DEPARTED
12:15 12:15 HO CHI MINH CITY VN1816 03-05 DEPARTED
09:45 14:00 HA NOI VJ452 08-10 OPENING
12:55 12:55 HAI PHONG VJ768 06-08 BOARDING