THÔNG TIN CHUYẾN BAY 25/02/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:45 07:45 HO CHI MINH CITY VN1810 03-05 WAITING
09:00 09:00 HO CHI MINH CITY VJ320 06-08 WAITING