THÔNG TIN CHUYẾN BAY 27/04/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 07-10 WAITING
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY VN7826 WAITING