THÔNG TIN CHUYẾN BAY 28/09/2016

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
13:00 13:00 HA NOI VJ456 15-17 DEPARTED
13:00 13:00 HO CHI MINH CITY BL266 12-14 DEPARTED
15:40 15:40 HO CHI MINH CITY VN1820 03-05 BOARDING
17:00 17:00 HA NOI VN1234 03-05 OPENING