THÔNG TIN CHUYẾN BAY 20/01/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
20:25 20:25 HO CHI MINH CITY VJ330 12-15 DEPARTED
20:55 21:30 HO CHI MINH CITY VN7828 03-06 DEPARTED
21:10 21:45 HO CHI MINH CITY BL266 07-10 DELAY