THÔNG TIN CHUYẾN BAY 24/09/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
08:35 08:35 HO CHI MINH CITY VN1806 03-05 WAITING
08:40 08:40 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 WAITING