THÔNG TIN CHUYẾN BAY 24/02/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
13:55 13:55 CAN THO 0V8015 09-10 DEPARTED
14:00 14:00 HA NOI VJ452 15-18 DEPARTED
15:00 15:00 HO CHI MINH CITY VJ324 12-15 BOARDING
15:35 15:35 HA NOI VN1236 03-06 CLOSED