THÔNG TIN CHUYẾN BAY 24/04/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY BL260 06-08 WAITING
07:50 07:50 HO CHI MINH CITY VN1806 03-05 WAITING