THÔNG TIN CHUYẾN BAY 18/08/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
16:30 18:30 HO CHI MINH CITY VJ328 12-14 DEPARTED
17:40 20:15 HA NOI VJ456 08-10 DEPARTED
20:25 22:20 GUANGZHOU CZ8348 32-35 DELAY
20:40 21:00 HO CHI MINH CITY VJ332 06-08 DEPARTED