THÔNG TIN CHUYẾN BAY 21/11/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
19:50 21:10 HO CHI MINH CITY VJ330 07-10 DEPARTED
21:10 21:45 HO CHI MINH CITY BL266 03-06 DEPARTED