THÔNG TIN CHUYẾN BAY 17/12/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
00:15 00:15 ICN OZ7325 31-35 DEPARTED
07:30 07:30 HO CHI MINH CITY VJ320 12-15 BOARDING
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL260 07-10 BOARDING