THÔNG TIN CHUYẾN BAY 23/10/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:40 07:40 HO CHI MINH CITY BL264 08-10 WAITING
08:05 08:05 HO CHI MINH CITY VJ320 12-14 WAITING