THÔNG TIN CHUYẾN BAY 24/03/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
07:45 07:45 HO CHI MINH CITY VN1810 03-05 WAITING
08:35 08:35 HO CHI MINH CITY BL262 06-08 WAITING