THÔNG TIN CHUYẾN BAY 20/06/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
15:50 15:50 HA NOI BL208 08-10 DEPARTED
15:50 15:50 HO CHI MINH CITY VN1830 03-05 DEPARTED
16:20 17:00 HO CHI MINH CITY VJ324 12-14 DEPARTED
16:25 16:25 HO CHI MINH CITY VJ326 16-18 DEPARTED