THÔNG TIN CHUYẾN BAY 28/10/2016

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
15:20 15:20 HO CHI MINH CITY VN1820 03-05 DEPARTED
15:45 15:45 HO CHI MINH CITY VN1826 06-08 DEPARTED
16:50 17:55 HO CHI MINH CITY VJ327 12-14 OPENING
17:00 17:00 HA NOI VN1234 03-05 DEPARTED