THÔNG TIN CHUYẾN BAY 29/06/2017

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
10:15 10:15 HO CHI MINH CITY VN1814 06-08 DEPARTED
10:30 10:30 HA NOI VN7240 08-10 DEPARTED
10:55 11:20 HO CHI MINH CITY VJ332 27-29 DEPARTED
11:20 11:20 HA NOI VN7234 03-05 DEPARTED