THÔNG TIN CHUYẾN BAY 18/03/2018

GIỜ THEO LỊCH GIỜ DỰ KIẾN ĐI ĐẾN HÃNG CHUYẾN BAY QUẦY GHI CHÚ
08:55 08:55 HO CHI MINH CITY VJ320 15-18 DEPARTED
09:50 09:50 HA NOI VJ450 03-06 DEPARTED
00:40 00:40 ICN OZ7325 32-35 DEPARTED
09:50 09:50 STOCKHOLM ARLANDA DK2575 27-32 DEPARTED